Øverste myndighed i Fredensborg Boligselskab er

REPRÆSENTANTSKABET.

Repræsentantskabet består af medlemmerne i organisationsbestyrelsen samt repræsentanter, der er udpeget af boligselskabets afdelinger.
Der holdes normalt ét årligt møde i repræsentantskabet, hvor afdelingernes og boligselskabets regnskaber samt boligselskabets
budget for det kommende regnskabsårbliver endeligt godkendes. Endvidere foretages der valg til organisationsbestyrelsen samt eventuelt
delegerede til Boligselskabernes Landsorganisation, Danmarks Almene Boliger.

Listen over medlemmerne ser sådan ud (opdateret pr. 30. november 2017):


Henrik Harsberg
Formand for organisationsbestyrelsen
Linda Storgaard
Næstformand for organisationsbestyrelsen
Helge From
Medlem af organisationsbestyrelsen
Paul Tempels
Medlem af organisationsbestyrelsen
John Resting
Medlem af organisationsbestyrelsen
Leif Saleé
Medlem af organisationsbestyrelsen
Finn Zøllner
Medlem af organisationsbestyrelsen
Ellen Ladhøj
Niverød III
Kirsten Rasmussen
Niverød III
Lars Valbak
Niverød III
Cindy Svendsen
Niverød IV
Lone Albret
Niverød IV
Jette Rosenbaum
Niverødgården
Mergeltoften og Bofællesskabet på Byvejen har ikke udpeget medlemmer til repræsentantskabet og disse afdelinger har heller ikke valgt en afdelingsbestyrelse.